Apie UAB „Baltkonta“ įgyvendintą projektą dalyvaujant tarptautinėse parodose užsienyje

UAB „Baltkonta“ įgyvendino Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą – „UAB „Baltkonta“ eksporto plėtra“. Bendrovė teikia konteinerinių ir kitų krovinių, įskaitant negabaritinius krovinius, ekspedijavimo ir transportavimo paslaugas „nuo durų iki durų“. Dalyvavimas parodose įmonei suteikė galimybę pristatyti teikiamas paslaugas ne tik esamose, bet ir naujose užsienio rinkose, užmegzti kontaktus su naujais potencialiais partneriais ir padidinti eksportą esamose rinkose. Projekto tikslas – didinti bendrovės eksportą į esamas ir naujas rinkas. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės paslaugas ir ieškant potencialių partnerių naujose eksporto rinkose bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės bendro ir lietuviškos kilmės produkcijos eksporto plėtros planus, padidins įmonės pardavimų pajamas.  

  Siekdama padidinti eksportą esamose ir naujose rinkose UAB „Baltkonta“ projekto įgyvendinimo metu vykdė teikiamų paslaugų pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Bendrovė sudalyvavo 4 tarptautinėse transporto ir logistikos parodose Belgijoje ir Vokietijoje. Parodos atrinktos, remiantis ankstesnio dalyvavimo patirtimi, ekspertų vertinimais, jų statistiniais rodikliais.

Projektą „UAB „Baltkonta“ eksporto plėtra“ vykdė UAB „Baltkonta“. Projektas vykdytas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 53 594,00 eurai. Skirto finansavimo suma 26797 Eurai.

 Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonės „Naujos galimybės LT“.