Pirmąjį krovinį Klaipėdos SGD terminalui atgabeno dujovežis GOLAR SEAL

UAB “Limarko jūrų agentūra” agentavo pirmąjį, į Klaipėdos uostą atplaukusi dujovežį GOLAR SEAL, kuris šių metų spalio 28d. at­ga­be­no su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lui skir­tą ban­do­mą­jį du­jų kro­vi­nį – per 107.000 m3 suskystintų gamtinių dujų. An­tra­sis lai­vas, ga­be­nan­tis ter­mi­na­lui skir­tas du­jas, tu­rė­tų at­plauk­ti šių me­tų pa­bai­go­je.