Sveikinimai Klaipėdos universitetui sulaukus veiklos 20-mečio

AB „Limarko laivininkystės kompanija“ pasveikino Klaipėdos universitetą 20-tojo jubiliejaus proga. Kompanijos generalinis direktorius V. Lygnugaris dėkodamas vadovybei už universiteto indėlį populiarinant jūrines specialybes, gerai paruoštus aukštos kvalifikacijos specialistus sugebančius pritaikyti įgytas žinias jūrinio verslo sektoriuje, padovanojo motorlaivio „Serenada“ maketą, kuris yra 100 kartų mažesnė tikro kompanijos konteinervežio kopija.

Senato pirmininkė D. Kšanienė bei KU Rektorius prof. V. Žulkus priima V. Lygnugario sveikinimus, 2011-02-11 

Konteinervežio „Serenada“ maketas