UAB „Baltkonta” pradeda įgyvendinti ES projektą „UAB „Baltkonta” eksporto plėtra”

UAB „Baltkonta” pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą – “UAB „Baltkonta”eksporto plėtra”. Projekto tikslas – didinti bendrovės eksportą į esamas ir naujas rinkas. Siekdama įgyvendinti šį tikslą, UAB “Baltkonta” vykdys teikiamų paslaugų pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Bendrovė planuoja sudalyvauti 5 tarptautinėse transporto ir logistikos parodose Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje.

Dalyvavimas parodose įmonei suteiks galimybę pristatyti teikiamas paslaugas potencialiems klientams ne tik esamose, bet ir naujose užsienio rinkose, užmegzti kontaktus su naujais potencialiais partneriais ir padidinti eksportą užsienio rinkose. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės produkciją ir ieškant potencialių partnerių naujose ir esamose eksporto rinkose, bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės eksporto plėtros planus ir padidins įmonės eksporto pajamas.

Projektą „UAB „Baltkonta“ eksporto plėtra“ vykdo UAB „Baltkonta“. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas – 53 594,00 eurai, gauto finansavimo suma – 26 797,00 eurai.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonės „Naujos galimybės LT“.