UAB „Limarko Jūrų Agentūra“ suteiktas AEO statusas

UAB „Limarko jūrų agentūra“ suteiktas AEO (Įgaliotojo ekonomonių operacijų vykdytojo) statusas, kuris įsigalioja nuo 2014-09-15.
Įgaliotasis ekonominių operacijų vykdytojas (Authorised Economic Operator, toliau – AEO) yra asmuo, kuris vykdo veiklą, reguliuojamą muitų teisės aktų, ir kuris, būdamas patikimas muitinės partneris, įgyja teisę naudotis palankesnėmis muitinio tikrinimo sąlygomis ir / arba muitinės veiklos taisyklėse numatytais supaprastinimais visose Europos Sąjungos šalyse.

UAB „Limarko jūrų agentūra“ įgyto sertifikato rūšis – Muitinės formalumų supaprastinimas / saugumas ir sauga (AEO Customs Simplifications/Safety and Security – AEOF).

Visų rūšių AEO sertifikatų turėtojams muitinė taiko:
– ne tokį griežtą fizinį ir dokumentų tikrinimą;
– jei krovinys yra tikrinamas, tai atliekama be eilės, sertifikato turėtojo pasirinktoje vietoje.

Taip pat AEOC ir AEOF sertifikatų turėtojams paprasčiau suteikiami įvairūs kiti muitinės veiklos taisyklėse numatyti supaprastinimai.